Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
stary telefon: (032) 615-52-37
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl


środa, 1 kwiecień 2020 r., imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta


Konkurs Młodych Solistów jest organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie przy współpracy z Urzędem Miejskim i Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Śląskiego. Organizowany jest rok rocznie od maja 2001 roku. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół muzycznych pierwszego stopnia grających na instrumentach dętych. Jego celem jest m.in. podnoszenie poziomu nauczania gry na instrumentach dętych poprzez konfrontację osiągnięć uczniów, popularyzowanie tych instrumentów wśród dzieci i młodzieży oraz promocję najzdolniejszych z nich. Umożliwia również młodym muzykom zdobycie nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych. Od 2008 roku został obięty honorowym patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na temat Konkursu znjduje się na stronie Konkursu:
konkurs-mlodych-solistow.cba.pl


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.