Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im.Grażyny Bacewicz
ul.Inwalidów Wojennych 2a
43 - 603 Jaworzno

nowy telefon: 32-762-93-23
nowy telefon: 32-762-93-24
nowy fax: 32-762-93-25
stary telefon: (032) 615-52-37
e-mail: sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl

Krzysztof Laksa - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: krzysztof.laksa@psm.jaworzno.edu.pl


środa, 1 kwiecień 2020 r., imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta Ważne wiadomości:

We wskazanej kategorii nie znaleziono żadnych pozycji.

 Pozostałe wiadomości:

Dzień otwarty szkoły!

2020-03-27

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Państwowej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie
Serdecznie zapraszają na

"Dzień Otwarty" 7 maja godz. 16:30

W programie:
Koncert uczniów, pokazy instrumentów, zajęcia otwarte z rytmiki.

Plakat do pobrania!


Informacje dla rodziców i uczniów!

2020-03-27

W związku z wytycznymi CEA w Warszawie z dnia 24 marca 2020 oraz rozporządzeniem MEN sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrekcja PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie przedstawia dla rodziców i uczniów sposoby prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sposoby i metody nauczania zdalnego w PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie

1. lekcje gry na poszczególnych instrumentach oraz z przedmiotów teoretycznych odbywają się z wykorzystaniem:

- poczty elektronicznej,
- plików audio,
- komunikacji telefonicznej,
- platformy e-lerningowej Moodle,
- aplikacji na telefon Perfect Ear,
- strony internetowej www.dur-moll.pl
- Facebooka i powiązanego z nim Messengera,
- połączeń video poprzez aplikacje ogólnego dostępu: WhatsApp, Skype oraz Face Time.

2. Warunki oraz sposoby i metody komunikacji:

- komunikacja odbywa się zgodnie z tygodniowym ramowym planem nauczania w dogodnym terminie uzgodnionym z rodzicami oraz uczniami,
- każdy nauczyciel powinien poinformować uczniów o sposobie komunikacji,
- metody komunikacji winny być dostosowane do możliwości sprzętowych danego ucznia.

3. Sposób działania programów:

Skype – komunikator internetowy oparty na technologii przetwarzania danych w chmurze. Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy poprzez kamerę internetową. Oprócz tego Skype oferuje funkcje bezpośredniej wymiany informacji tekstowych za pomocą ręcznie wpisywanych wiadomości oraz przesył plików. Dzięki aplikacji Skype możliwe jest przeprowadzenie grupowych rozmów wideo dla nawet 50 osób. Dostęp do aplikacji jest bezpłatny i możliwy do zastosowania na każdym urządzeniu przenośnym, tablecie lub komputerze.

WhatsApp – aplikacja poprzez którą można przesyłać wiadomości i pliki multimedialne Wymagana jest instalacja aplikacji na telefonie. Możliwe jest tworzenie czatów grupowych, przesyłanie własnej pozycji dzięki Mapom Google i współdzielenie kontaktów własnej rubryki. Aplikacja pozwala również na rozmowy wideo oraz VoIP.

FaceTime to zaprezentowana w 2010 roku i rozwijana przez firmę Apple aplikacja mobilna na iOS, która służy do wykonywania rozmów głosowych lub wideo za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu pozwala komunikować się z innymi osobami bez konieczności ponoszenia opłat za rozmowy telefoniczne. Warunkiem wykorzystania jest posiadanie przez nauczyciela i ucznia - iPhone lub iPada.

Facebook - Messenger jest serwisem społecznościowym skupiającym użytkowników, którzy w ramach aplikacji mogą tworzyć grupy oraz dzielić się wiadomościami czy zdjęciami za pomocą aplikacji. Jedną z aplikacji Facebooka jest Messenger. Jest to komunikator internetowy, który umożliwia wysyłanie wiadomości, filmów oraz zdjęć dodatkowo pozwalając przy tym komentować je za pomocą emotikonów.

Dzięki aplikacji na telefon Perfect Ear można w domu samodzielnie rozwiązywać ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia słuchowe oraz ćwiczenia rytmiczne. Analogiczne rzeczy znajdziemy na stronie www.dur-moll.pl, dlatego jeżeli ktoś nie może mieć aplikacji na telefonie, wtedy może zrobić dokładnie te same ćwiczenia na stronie internetowej.

4. Informacja o bezpieczeństwie w sieci

Informujemy, iż programy wykorzystywane do nauki w trybie zdalnym są ogólnodostępne, z których korzysta wiele osób. Dlatego też, rodzic powinien nadzorować korzystanie w/w programów przez swoje dzieci, celem ewentualnego wyeliminowania nieodpowiednich treści. Istotnym jest pilnowanie aktywności dziecka w sieci oraz reagowanie, kiedy zdarzy się coś niepokojącego. Elementem podstawowym jest wyjaśnienie dziecku co jest akceptowalne, a czego nie można tolerować. Warto wykorzystać możliwości, jakie dają wszelkiego typu blokady rodzicielskie lub korzystanie z YouTube Kids – wersji popularnego serwisu, która stworzona została z myślą o dzieciach. Regularnie przypominaj dziecku, aby informowało Cię za każdym razem, kiedy coś w sieci je zaniepokoi – dzięki temu zyskasz możliwość szybkiego zareagowania. Nie pozwól dziecku na nawiązywanie wirtualnych znajomości – jest to ogromne zagrożenie, w szczególności dla najmłodszych dzieci. Jednocześnie pamiętaj, że obecność dziecka w sieci jest nieunikniona, dlatego uświadamianie dziecka na temat potencjalnych zagrożeń jest najlepszym rozwiązaniem.


Pilne!!!

2020-03-24

Szanowni nauczyciele, rodzice i uczniowie!


W związku z zaistnialą sytuacją informujemy, że zostala podjęta decyzja w sprawie rozpoczęcia zdalnego nauczania w naszej szkole. Dyrekcja PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie prosi wszystkich nauczycieli uczących gry ns poszczególnych instrumentach o kontakt telefoniczny z rodzicami (lub prawnymi opiekunami) w celu wymiany adresów skrzynek emailowych, za pomocą których uczniowie będą kontaktować się ze swoimi nauczycielami w trakcie zdalnej edukacji.. Zdobyte w ten sposób dane należy w dniach 25-27 marca 2020 roku przekazać drogą elektroniczną do odpowiednich kierowników sekcji instrumentalnych. Oprócz imienia, nazwiska i instrumentu głównego należy określic klasę oraz nauczyciela prowadzącego kształcenie słuchu, rytmikę, audycje muzyczne i fortepian dodatkowy. Kierownicy poszczególnych sekcji ustalą formę przekazania zebranych danych do nauczycieli przedmiotów teoretycznych oraz fortepianu dodatkowego.


Uwaga!

2020-03-24

Szanowni nauczyciele, rodzice i uczniowie!


Informujemy, że administracja szkoły działa zdalnie przez telefon lub email w dniach: poniedziałek. śoda oraz w czwartek w godzinach od 09:00 do 13:00. Pdania o przyjęcie dzieci do szkoły (2020/2021) będą przjmowane tak samo, aż do odwołania..


Rekrutacja nowych uczniów!

2020-03-03

Szanowni rodzice!

Po raz kolejny mają Państwo możliwość absolutnie za darmo sprawdzić, czy wasze dziecko posiada talent muzyczny. Nie przegapcie takiej szansy i przyjdźcie z waszymi pociechami w dniach 11-13 maja 2020 roku do naszej szkoły na badanie ich przydatności do kształcenia w szkole artystycznej. Wystarczy wypełnić wniosek oraz złożyć go w sekretariacie szkoły osobiście lub wysłać na adres sekretariat@psm.jaworzno.edu.pl i zapisać się na termin badania. Wniosek można ściągnąć z naszej strony lub otrzymać go bezpośrednio w sekretariacie. Wnioski należy składać w terminie od 9 marca do 8 maja 2020 roku.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 7-10 lat i cyklu czteroletnim dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 8-16 lat.

Podstawą przyjęcia kandydata do szkoły jest złożenie wniosku oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności dziecka do kształcenia w szkole artystycznej. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu u kandydata uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Uczniowie klasy pierwszej realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne przeważnie w ciągu dwóch dni w tygodniu. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, czyli po lekcjach w oświatowych szkołach podstawowych.

Nasza szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, oboju, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, akordeonie i perkusji. Szkoła za wyjątkiem fortepianu i perkusji zapewnia każdemu uczniowi wypożyczenie danego instrumentu na cały okres nauki. Na określonym etapie edukacyjnym wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość gry w dwóch orkiestrach szkolnych ( smyczkowej i dętej ), zespołach kameralnych oraz śpiewania w szkolnym chórze. W dwóch ostatnich latach nauki każdy uczeń uczy się gry na fortepianie jako instrumencie dodatkowym.

Na zakończenie każdego roku nauki uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące ukończenie danej klasy w szkole muzycznej. Ukończenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia uprawnia ucznia do kontynuowania dalszej nauki na poziomie średnim w szkołach muzycznych II stopnia.

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie serdecznie zapraszają na "Dzień Otwarty", który odbędzie się 7 maja 2020 roku o godzinie 16:30.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkami „Historia szkoły”, „Rekrutacja” oraz „Osiągnięcia”.

W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego instrumentu dla Państwa dziecka, prezentujemy fragmenty koncertu z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013, w wykonaniu naszych uczniów. Wystarczy kliknąć w "Film z koncertu!"

Wniosek do ściągnięcia!

Film z koncertu!


Sukcesy w Jaworznie

2019-12-09

XVIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów


27-29 listopada 2019 r. Jaworzno

I miejsce - Filip Cieżak


z klasy trąbki prof. ośw. Jana Jarosza

II miejsce - Szymon Kasprzyca

III miejsce - Piotr Duszyk


z klasy trąbki Krzysztofa Laksy

Dyplomy za wyróżniające przygotowanie uczniów otrzymali:
Jan Jarosz i Krzysztof Laksa
Dyplomy za wyróżniający akompaniament otrzymali
Adam Dobrowolski i Marcin Guzik

Gratulujemy!


Konkurs Skrzypcowy

2019-12-06

V Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków
"Będę Wirtuozem"

6.11-9.11 2019 Kraków

III miejsce zdobyła Julia Solarz

z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec.


IV miejsce zdobył Michał Kaszowski

z klasy skrzypiec Ewy Gajdy Migacz.


Dyplomy gratulacyjne za przygotowanie uczniów otrzymały
Ewa Gajda Migacz i Marzenna Synowiec

Gratulujemy!


X Ogólnopolski Konkurs Szkół Muzycznych I st.

2019-12-02

X Ogólnopolski Konkurs Szkół Muzycznych I stopnia
"Instrumenty Dęte"


22-23 listopada 2019 r. Chełmno

III miejsce - Bartłomiej Wiercioch


z klasy saksofonu Jerzego Sendeckiego

wyróżnienie - Antoni Wiercioch


z klasy klarnetu Małgorzaty Lewickiej Arendarczyk

Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymał
Adam Dobrowolski

Gratulujemy!


Szczegółowe wyniki XVIII Konkursu!

2019-11-29

Wyniki XVIII Konkursu!

Dyrekcja PSM I stopnia im. G. Bacewicz w Jaworznie informuje, że dostępne są już ostateczne wyniki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów na stronie internetowej naszej imprezy (wystarczy kliknąć poniżej) lub w „Wyniki indywidualne” oraz „Wyniki zespołowe”.

konkurs-mlodych-solistow.cba.pl

Wyniki indywidualne !

Wyniki zespołowe !


Zdjęcia z przesłuchań!

2019-11-29

Zdjęcia z Konkursu!

Informujemy, że są już dostępne zdjęcia z XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów w Jaworznie wykonane przez mgr Krzysztofa Laksę oraz mgr Aleksandra Juraszczyka (wystarczy kliknąć poniżej).

Zdjęcia z przesłuchań!

Rozdanie nagród oraz koncert laureatów!


Koncert muzyki japońskiej

2019-11-15

Serdecznie zapraszamy na

Koncert Japoński

25 listopada godz. 17:00

Aula PSM im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie

Gość specjalny

Rinko Yoshino

- fortepian


Koncert Japoński

2019-11-21

Koncert japoński Yoshino


Sukces pianistki

2019-11-15

Anna Tesarczyk
z klasy fortepianu Justyny Gacek
została laureatką tegorocznej edycji konkursu Talent i Praca
Nagrodę wręczył pan Jacek Zarębski 2 września 2019 r.
podczas inauguracji roku szkolnego w auli PSM I st. im. G. Bacewicz w Jaworznie.
Gratulujemy !


Jak Wieniawski

2019-06-10

II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
"Jak Wieniawski"

30.05-02.06 2019 r. Lublin

W kategorii b

III nagrodę zdobyła Alicja Proksa

z klasy skrzypiec Agaty Kmak.


W kategorii c

Wyróżnienie zdobyła Zofia Bogunia

z klasy skrzypiec Barbary Knot.


Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymali
Anita Sułkowska i Marcin Guzik

Gratulujemy!


Konkurs Miniatur Fortepianowych

2019-06-10

XIII Ogólnopolski "Łowiecki" Konkurs Miniatur Fortepianowych

24-25 maja 2019r. Wrocław

II miejsce zdobyła Anna Tesarczyk

z klasy fortepianu Justyny Gacek.

Gratulujemy!!!


Konkurs Miniatur

2019-06-10

I Ogólnopolski Konkurs Miniatur

14.05-19.05 2019 Zamość

III miejsce zdobyła Agata Bondar

z klasy wiolonczeli Grzegorza Kamieńskiego.


Gratulujemy!


"Młody Polski Wiolonczelista"

2019-06-10

XI Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy
"Młody Polski Wiolonczelista"

17.05-19.05 2019 Bochnia

II miejsce zdobyła Agata Bondar

z klasy wiolonczeli Grzegorza Kamieńskiego.


Gratulujemy!


Janko Muzykant

2019-05-27

XVIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
"Janko Muzykant"

17.05-18.05 2019 Sochaczew

W II kategorii


I miejsce zdobyła Julia Solarz

z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec.


II miejsce zdobyła Zofia Bogunia

z klasy skrzypiec Barbary Knot.


II miejsce zdobyła Zofia Pawlik

z klasy skrzypiec Ewy Gajdy Migacz.


II miejsce zdobył Michał Kaszowski

z klasy skrzypiec Ewy Gajdy Migacz.


Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymała Anita Sułkowska

Gratulujemy!


XX Konkurs Skrzypcowy

2019-05-16

XX Konkurs Skrzypcowy dla uczniów kl. II i III cyklu sześcioletniego Szkół Muzycznych I Stopnia

7 maja 2019 Żywiec

Wyróżnienie zdobyła Zofia Psiuk

z klasy skrzypiec Agnieszki Bakalarz.


Gratulujemy!


"Dzień Otwarty"

2019-05-06

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Państwowej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie
Serdecznie zapraszają na

"Dzień Otwarty" 7 maja godz. 16:30

W programie:
Koncert uczniów, pokazy instrumentów, zajęcia otwarte z rytmiki.


XXIII Międzynarodowy Konkurs im. Bohdana Warchala

2019-05-16

XXIII Międzynarodowy Konkurs im. Bohdana Warchala
TALENTS for Europe

27.04-1.05 2019 Dolny Kubin

W I grupie wiekowej

III miejsce zdobyła Julia Solarz

z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec.


III miejsce zdobyła Agata Bondar

z klasy wiolonczeli Grzegorza Kamieńskiego.


IV miejsce zdobyła Zofia Pawlik

z klasy skrzypiec Ewy Gajdy Migacz.


Gratulujemy!


Konkurs Instrumentów Dętych

2019-05-06

III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych


27-30 kwietnia 2019 r. Wadowice

I Miejsce - Antoni Hyski


z klasy trąbki prof. ośw. Jana Jarosza

I Miejsce - Maria Pawlik


z klasy oboju Katarzyny Mulak

I Miejsce - Antoni Wiercioch


z klasy klarnetu Małgorzaty Lewickiej Arendarczyk

II Miejsce - Filip Cieżak


z klasy trąbki prof. ośw. Jana Jarosza

II Miejsce - Bartłomiej Wiercioch


z klasy saksofonu Jerzego Sendeckiego

Wyróżnienie - Jakub Duszyk


z klasy trąbki Krzysztofa Laksy

Dyplomy za wyróżniające przygotowanie uczniów otrzymali:
Katarzyna Mulak, Małgorzata Lewicka Arendarczyk, Jerzy Sendecki, Jan Jarosz
Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymał Adam Dobrowolski
Gratulujemy!


Sukcesy oboistów

2019-05-06

I Ogólnopolski Konkurs Obojowy

26-28 kwietnia 2019 Kraków

II miejce zdobyła Maria Pawlik
Wyróżnienie zdobył Filip Pasek

z klasy oboju Katarzyny Mulak.

Dyplom za wyróżniające przygotowanie uczennicy- Katarzyna Mulak


Gratulujemy!


Kolejne sukcesy

2019-05-06

III Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny "Tamburi di canto"

25-26 kwietnia 2019 Dąbrowa Górnicza

III miejce zdobyła Amelia Kokoszka

z klasy perkusji Aleksandra Juraszczyka.


Gratulujemy!


Sukcesy skrzypaczek

2019-05-06

Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy "mały violinista"

17 kwietnia 2019 r. Olkusz

I grupa wiekowa
Wyróżnienie otrzymały

Urszula Deloch i Emilia Migacz

z klasy skrzypiec Barbary Knot

Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymała
Anita Sułkowska


Gratulujemy!


Sukcesy pianistyczne

2019-04-25

IX Wiosenne Spotkania Pianistyczne

15 kwietnia 2019 r. Dębica

W I grupie wiekowej

IV miejsce zdobyła Maja Popielas

z klasy fortepianu Jolanty Jarosz.


Gratulujemy!


Kolejne sukcesy instrumentów dętych

2019-04-25

XIII Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych

"Jupiter" Kraków
12-13 kwietnia 2019 r.

II grupa wiekowa

I Miejsce - Antoni Hyski
II Miejsce - Filip Cieżak
z klasy trąbki -
prof. ośw. Jana Jarosza


Nagroda Grand Prix - Antoni Hyski

Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymał
Adam Dobrowolski
Gratulujemy!


Wiosenne Konfrontacje

2019-05-06

V Wiosenne Konfrontacje Młodych Flecistów

11 kwietnia 2019 Lubliniec

II miejsce zdobyła Zofia Jastrzemska

z klasy fletu Alicji Molitorys.


Gratulujemy!


Sukcesy w Ostrawie

2019-05-06

XVII Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny "Pro Bohemia"

4-7 kwietnia 2019 Ostrawa

I miejce zdobyła Maria Pawlik

z klasy oboju Katarzyny Mulak.


II miejce zdobył Antoni Wiercioch

z klasy klarnetu Małgorzaty Lewickiej- Arendarczyk.


II miejce zdobyła Julia Solarz

z klasy skrzypiec Marzenny Synowiec.


Gratulujemy!


Sukcesy instrumentów smyczkowych

2019-04-25

I Ogólnopolski "Jasnogórski Konkurs Skrzypcowy"

5-6 Kwietnia 2019 r. Częstochowa

I grupa wiekowa
Wyróżnienie - Zofia Psiuk
z klasy skrzypiec
Agnieszki Bakalarz

II grupa wiekowa

III miejsce - Michał Kaszowski
z klasy skrzypiec
Ewy Gajdy-Migacz


Gratulujemy!


Konkurs Zespołów Kameralnych

2019-05-20

VI Ogólnopolski Konkurs zespołów kameralnych w Cieszynie
" Victor Ullmann in Memoriam"

3 kwietnia 2019 Cieszyn

III miejsce zdobył duet gitarowy:
Filip Faltus i Mateusz Łasaj

z klasy Grzegorza Szymca.


Gratulujemy!


Sukcesy Trąbek

2019-04-25

XXVI Śląski Konkurs Instrumenty Dęte

"Blacha dla najmłodszych" Dąbrowa Górnicza
1-4 kwietnia 2019 r.

II grupa wiekowa

I Miejsce - Filip Cieżak
III Miejsce - Antoni Hyski
z klasy trąbki -
prof. ośw. Jana Jarosza


Wyróżnienie - Jakub Duszyk
z klasy trąbki -
Krzysztofa Laksy

Gratulujemy!


do góry

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2a, 43-603 Jaworzno

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.